Edunvalvonta

Ainejärjestö – etujärjestö

Ainejärjestö on ensisijaisesti opiskelijoiden etujärjestö yliopiston sisällä. Sen tehtävänä on pitää huolta, että opiskelijoiden ääni kuuluu, kun yliopistolla tehdään päätöksiä. Laitoksilla, joilla on opiskelijamyönteinen hallintokulttuuri (kuten meillä), ainejärjestölta kysytään usein kommentteja valmisteilla oleviin asioihin. Samoin ainejärjestöaktiivit keskustelevat usein laitoksen henkilökunnan kanssa erilaisista opintoihin ja opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista. Tarvittaessa ainejärjestö ottaa myös asioihin kantaa odottamatta ensin, että jotain tapahtuisi.

Hallinnon opiskelijaedustajat

Suurin osa vaikuttamisesta tapahtuu kuitenkin hallinnon opiskelijaedustajien kautta. Vaikka he ovat nimellisesti ainejärjestöistä riippumattomia ja edustavat kaikkia opiskelijoita, on heidät valittu tehtäviinsä yleensä ainejärjestön (tai korkeammilla tasoilla tiedekuntajärjestön tai ylioppilaskunnan) esityksestä. Näitä edustajia riittää – yliopiston hallintotapa perustuu siihen, että jokaista vähänkin suurempaa asiakokonaisuutta valmistelemaan perustetaan jonkinlainen työryhmä, toimikunta tai komitea, johon yleensä otetaan myös opiskelijaedustaja tai useampi.

Päätösvaltaisia elimiä ovat mm. laitostasolla johtoryhmät, tiedekuntatasolla tiedekuntaneuvostot ja koko yliopiston tasolla konsistori, joihin kaikkiin saatiin opiskelijaedustajat 1990-luvun alussa. Konsistorin opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunta, kun taas laitos- ja tiedekuntaneuvostojen vaaleissa ainejärjestöt ja tiedekuntajärjestöt pyrkivät yleensä soputulokseen haastattelemalla etukäteen ehdokkaat ja perustavat sitten omat vaaliliittonsa. Jos kaikki sujuu hyvin, muita ehdokkaita ei ilmaannu ja toimielimiin saadaan näin parhaiten opiskelijoiden etua ajamaan kykenevät opiskelijaedustajat. Esimerkiksi kaudelle 2010-2011 valittiin Tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtoryhmään juuri ne edustajat, joihin TKO-äly oli haastattelujen perusteella ehdolle asettanut. Vastaavasti Matemaattis-luonnontieteelisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valittiin tiedekuntajärjestömme Matlun ehdottama kokoonpano.

Merkittävä osa todellisesta vallasta on kuitenkin erilaisilla valmistelevilla elimillä, sillä asiat ovat yleensä niin laajoja ja monimutkaisia, etteivät päätöksiä tekevät elimet ehdi perehtyä niihin kaikkiin riitävästi. Niinpä onkin tärkeää, että opiskelijoiden näkemykset tulevat esiin jo valmisteluvaiheessa, jolloin asioihin voidaan tarvittaessa kiinnittää huomiota ajoissa ja esityksiin voidaan vielä vaikuttaa helpommin. Valmistelevat elimet nimittää yleensä konsistori, tiedekuntaneuvosto tai johtoryhmä riippuen siitä, ovatko ne yliopiston, tiedekunnan vai laitoksen tasolla toimivia, mutta käytännössä opiskelijaedustajat valitaan vastaavasti ylioppilaskunnan, tiedekuntajärjestön tai ainejärjestön esityksestä.

Lisää tietoa hallinnon opiskelijaedustajista.

Mukaan?

Toki bileillekin on sijansa myös edunvalvonnan kannalta. Ilman niitä ainejärjestö tuskin onnistuisi houkuttelemaan ihmisiä mukaan edunvalvontatyöhön. Vaikka ihmisillä onkin erilaisia syitä tehdä vapaaehtoistyötä hyviksi katsomiensa asioiden edestä, on näistä ihmisistä myös kilpailemassa lukuisia järjestöjä. Ainejärjestön tuleekin perustella, miksi jonkun kannattaisi tehdä työtä juuri sen ajamien tavoitteiden eteen, ja tässä yhteydessä varmastikin auttaa, jos huomaa viihtyvänsä vapaa-ajallaankin niiden ihmisten seurassa, joiden kanssa tätä työtä tulisi tekemään.

TKO-älyssä edunvalvontatyö on ensisijaisesti hallituksen ja muun aktiivijoukon ja heistä etupäässä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja eritoten opintovastaavan harteilla. Koska heidän aikansa ei kuitenkaan riitä kaikkeen, tarvitaan mukaan toisinaan muitakin ihmisiä. Esimerkiksi Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opetuksenkehittämistoimikuntaan valittiin viimeksi edustajia myös TKO-äly-aktiivien ulkopuolelta. Jos siis edunvalvonta kiinnostaa, mutta syyskokoukseen on vielä aikaa, kannattaa seurata TKO-älyn tiedotusta. Silloin tällöin saattaa ilmaantua tehtäviä, jotka odottavat ottajaansa.