Yhdistys

TKO-äly ry on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden, eli “käpistelijöiden” ainejärjestö. Järjestö on perustettu 10.11.1988, jolloin oppiaineen nimi oli vielä tietojenkäsittelyoppi. Siitä tulee myös yhdistyksen nimen alkuosa “TKO”. Vuoden 1989 loppuun mennessä jäseniä oli kertynyt 118, ja nykyään jäseniä on noin 1 000. TKO-äly on myös Kumpulan suurin ainejärjestö.

TKO-äly perustettiin ulkomaanmatkojen ja saunailtojen järjestämistä varten, kun Limeksen alaisuudessa aiemmin toiminut käpistelijäjoukko koki toiminnan siellä kankeaksi ja hankalammaksi kuin omassa yhdistyksessä. Myös aivan omanlaisensa tietokonekulttuuri oli alkanut muovautua 80-luvulla, ja käpistelijät alkoivat vähitellen erottua aiempaa enemmän matemaatikoista.

Nykyään TKO-äly vaikuttaa vapaa-ajan toiminnan lisäksi vahvasti myös tietojenkäsittelytieteen opintoihin muun muassa osallistumalla opetuksen kehittämiseen laitoksella ja järjestämällä maksutonta lisäopetusta peruskurssien asioissa.

Yhdistys toimii Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, ylioppilaskunnan järjestötuella sekä IT-alan yritysten tuella. TKO-äly on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Matlu ry:n jäsen.

Jäseneksi?

TKO-älyn varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Helsingin yliopistossa pää- tai sivuaineena tietojenkäsittelytiedettä opiskeleva henkilö. Ulkojäseneksi voi liittyä kuka tahansa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen tai Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen henkilökunnan jäsen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäseneksi liittyminen onnistuu helpoiten netissä.