Kurssikartan tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laatimispäivämäärä 27.8.2018. Viimeisin muutos 27.8.2018

1. Rekisterinpitäjä

TKO-äly ry
PL 68
00014 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


TKO-äly ry:n hallitus
hallitus@tko-aly.fi

3. Rekisterin nimi


Kurssikarttasovelluksen käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa henkilökohtainen opintojen suunnittelu ja etenemisen seuranta.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Käyttäjän tunnistautumiseen tarvittavat tiedot
  • Kurssien suoritustiedot

Tietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. Opintojen suunnittelu sovelluksen avulla on mahdollista ilman tunnistautumista. Henkilökohtainen opintojen seuranta puolestaan edellyttää tunnistautumista. Käyttäjän tunnistautuminen tapahtuu käyttäjän valitsemalla käyttäjätunnuksella, joka siten voi olla henkilötieto tai pseudonyymi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteröitymisen ja sovelluksen käytön yhteydessä kerätyt tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Tietoja ei julkaista tai luovuteta muille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietojen pääasiallinen säilöntäpaikka on Heroku palvelualustassa, jolloin käsiteltävät tiedot voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Salesforce (Herokun emoyhtiö) ja Heroku ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja Privacy Shield viitekehystä.

Edellä mainitun lisäksi tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Palvelu on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Pääsy tietoihin on sovelluksen pääkäyttäjällä, mikä edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista.

10. Tarkastusoikeus


Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on mahdollisuus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot suoraan sovelluksesta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on mahdollisuus korjata hänestä tallennetut tiedot suoraan sovelluksesta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot


Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on mahdollisuus poistaa omat tietonsa suoraan sovelluksesta.